غلطک هرزگرد استارتک

از زیر مجموعه های محصولات بلبرینگ که استارتک وارد می کند، غلطک هرزگرد است.این قطعه بمانند فولی در خودرو جهت محکم کردن تسمه ماشین استفاده می شود.علطک های هرزگرد روی بلبرینگ ها سوار می شوند و به بدنه موتور ماشین متصل می شوند.در واقع وقتی که تسمه تایم خودرو را در بین دو پولی قرار می دهیم به واسطه این غلطک هرزگرد میزان سفت شدن آنرا تنظیم می کنیم.در زیر انواع غلطک های هرزگرد کولز، سوراخ بزرگ، سوراخ کوچک،هرزگرد تایم، پایه کوتاه و پایه بلند،دوبل، سیاردار و دینام برقی که توسط گروه بازرگانی استارتک وارد می شود، ملاحظه می کنید.